3.210.000 

Máy sử dụng ngoài trời

Máy tỉa hàng rào Makita UH201DSY (200mm)

3.210.000 

Máy sử dụng ngoài trời

Máy tỉa hàng rào Makita UH201DZ (200mm)

1.850.000 

Các thiết bị khác

Máy Tỉa Hàng Rào Makita UH650DWB

14.330.000 

0936148900