4.230.000 
3.870.000 
3.270.000 
1.340.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy vặn vít dùng pin TD111DDSAJ

5.940.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy vặn vít dùng pin TD111Z

2.780.000 

Máy khoan/vặn vít, siết bu lông

Máy vặn vít Makita TD0100

Máy khoan/vặn vít, siết bu lông

Máy vặn vít Makita TD0101F/TD0101

0936148900