Máy khoan/đục bê tông

Máy khoan búa Makita HP1630 16mm

Khoan vặn vít Makita

Máy khoan pin Makita HP331DSAE

4.060.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy khoan pin Makita HP331DSY

3.450.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy khoan pin Makita HP331DSYX1

4.460.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy khoan pin Makita HP331DZ

1.570.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy khoan pin Makita HP332DSAE

5.330.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy khoan pin Makita HP332DZ

2.910.000 

0936148900