Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục Bosch GSH 11 E

15.150.000 

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục GSH 3 E

6.930.000 

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục GSH 500

5.055.000 

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục GSH 9 VC

18.370.000 

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục phá bê tông GSH 16-30

20.620.000 

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục phá bê tông GSH 5 Max

6.460.000 

0936148900