Máy Khoan Động Lực

Khoan 100 Chi Tiết GSB 13 RE SET

1.970.000 

Máy khoan động lực Bosch

Khoan Động Lực Dùng Pin GSB 36VE-2-LI

16.000.000 
3.020.000 
1.010.000 

Máy khoan động lực Bosch

Khoan pin động lực GSB 18 VE-2-LI

8.430.000 
2.530.000 
5.650.000 
4.900.000 

Máy Khoan Động Lực

Máy khoan động lực GSB 20-2 RE

3.020.000 
2.110.000 

0936148900