Dụng cụ laser, máy đo kỹ thuật số

Máy cân mực GLL 3-15X Professional

3.790.000 

Dụng cụ laser, máy đo kỹ thuật số

Máy cân mực GLL 3-80 CG

14.520.000 

Dụng cụ laser, máy đo kỹ thuật số

Máy cân mực laser GLL 5-50 X

4.690.000 

Dụng cụ laser, máy đo kỹ thuật số

Máy cân mực laser tia GLL 5-40 E

14.990.000 

0936148900