Máy khoan/vặn vít, siết bu lông

Máy vặn vít Makita FS2500

Máy khoan/vặn vít, siết bu lông

Máy vặn vít Makita FS4000

Máy khoan/vặn vít, siết bu lông

Máy vặn vít Makita FS6300

0936148900