9.050.000 
4.280.000 
12.280.000 
7.040.000 
17.080.000 
10.690.000 
3.750.000 
3.840.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy khoan động lực DHR400ZKU

24.760.000 

0936148900