Máy hút bụi, thổi bụi

Máy hút bụi dùng pin DCL180SY/SYB/SYW

4.450.000 

Máy hút bụi, thổi bụi

Máy hút bụi dùng pin Makita DCL140Z 14.4V

1.050.000 
4.450.000 
1.080.000 
5.130.000 
1.080.000 
4.830.000 
1.460.000 
5.500.000 

Máy hút bụi, thổi bụi

Máy hút bụi li tâm dùng pin DCL500Z

11.640.000 

Máy hút bụi, thổi bụi

Máy hút bụi li tâm dùng pin DCL501Z

11.640.000 

0936148900