4.180.000 
1.400.000 
10.250.000 
19.310.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy bắn đinh dùng pin DPT353Z

7.660.000 
1.090.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy bắt vít dùng pin DTD155RFE

8.290.000 

Khoan vặn vít Makita

Máy bắt vít dùng pin DTD155Z

3.070.000 

0936148900